Äkta nyheter

Erik Fichtelius

Kommer Augusti 2021.

Vi översköljs av propaganda, lögner, falska nyheter och alternativa fakta. Det svajar i gamla hederliga begrepp som opartiskhet och saklighet. Äkta nyheter å andra sidan utmärks av sanna skildringar av vad som hänt och svarar på frågorna när, var, hur, vem, vad och varför. 

Konsekvensneutralitet – en gång myntat av Erik Fichtelius – innebär att nyhetsförmedlaren efter bästa förstånd och förmåga ska förmedla det han eller hon finner sant och relevant, utan hänsyn till vem eller vad som gynnas eller missgynnas av informationen. 

I Äkta nyheter skriver Fichtelius om nyhetersförmedlingens bidrag till en fungerande demokrati. Äkta nyheter är verifierbara nyheter som inte drivs att journalistens egen agenda. Han berättar utifrån sina erfarenheter som reporter och ledare inom  alla de tre public servicebolagen. Boken är ett måste för aktiva och blivande journalister, liksom för alla aktiva nyhetskonsumenter. Bokens exempel bygger på verkliga händelser och forskning kring nyhetsarbete i Sverige och världen, och ger många beskrivningar av hur farligt det blir när auktoritära regimer styr och censurerar nyhetsförmedlingen.  

Detaljer
  • Utgiven Augusti 2021
  • ISBN: 9789189139572