Eudaimonia

Klas Grinell

Kommer Augusti 2021.

Vad är det yttersta målet för mänsklig handling, om inte ekonomisk tillväxt?

Med utgångspunkt i Aristoteles filosofi reflekterar idéhistorikern Klas Grinell över det behov av kulturell omställning som uppdagats i ljuset av klimatkrisen. Inte endast nya sätt att resa, producera och konsumera krävs för att stävja hotet – också nya sätt att tänka och leva.

Mot ett modernt kalkylerande förnuft, som betraktar naturen som en ansamling resurser, framhåller Grinell en aristotelisk omdömesförmåga, genom vilken världen uppfattas som en sammanhängande helhet. I en samhällelig ordning med ekonomisk tillväxt som främsta mål, påminner Grinell om det antika målet om mänsklig blomstring, eudaimonia.

Eudaimonia är en omsorgsfull och sakkunnig redogörelse för Aristoteles livsfilosofi, som i den antika tankevärlden finner stoff till nya etisk-politiska horisonter och mer framkomliga vägar mot mänsklig blomstring.

Detaljer
  • Utgiven Augusti 2021
  • ISBN: 9789189139855