Kameleonter och kosmopoliter

Fanny Forsberg Lundell

240:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven september 2023
  • 259 Sidor
  • ISBN: 9789189139633
  • Utgiven september 2023
  • ISBN: 9789189733190
Kameleonter och kosmopoliter, boundKameleonter och kosmopoliter, pocketKameleonter och kosmopoliter, ebookKameleonter och kosmopoliter, audiobook

Språkkunskaper har fått en central roll i de senaste årens samhällsdebatt. Att lära sig språket upplevs av många som ett viktigt steg in i en ny kultur, men trots det tycks möjligheterna och resultaten skilja sig avsevärt åt mellan olika individer, grupper och länder.

I Kameleonter och kosmopoliter undersöker Fanny Forsberg Lundell utlandssvenskar i Paris och inflyttade fransmän i Stockholm. Hon jämför deras erfarenheter av språket och mötet med den nya kulturen, liksom de två ländernas skilda inställningar till andraspråksinlärning. Vilka förutsättningar – både personliga och samhälleliga – krävs för att i vuxen ålder lära sig behärska ett nytt språk? Och vilken betydelse har språket för samtidens stora utmaningar kring migration och integration? 

Detaljer
  • Utgiven september 2023
  • 259 Sidor
  • ISBN: 9789189139633
  • Utgiven september 2023
  • ISBN: 9789189733190