Mästaren och budbäraren
Om hur hjärnans två halvor format världen

Iain McGilchrist

282:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven december 2023
  • Släppdatum 2023-12-01
  • Recensionsdatum 2023-12-12
  • 790 Sidor
  • ISBN: 9789189526839
Mästaren och budbäraren, boundMästaren och budbäraren, pocketMästaren och budbäraren, ebookMästaren och budbäraren, audiobook

Vilken betydelse har hjärnans tvådelade struktur haft för vår civilisation? I denna banbrytande exposé över vår hjärna och vår kulturhistoria redogör psykiatern och litteraturvetaren Iain McGilchrist för hur vårt intellekt kretsat mellan förnuft och känsla. Tudelningen ger upphov till två enhetliga men sinsemellan kompletterande sätt att uppleva världen. Vänster hjärnhalva är detaljorienterad och föredrar det mekaniska framför det levande. Högerhalvan har större överblick och är mer flexibel.

I sin omfattande studie Mästaren och budbäraren, som tog 20 år att färdigställa, gör McGilchrist en omläsning av den västerländska kulturhistorien och visar med hjälp av den senaste hjärnforskningen hur vårt samhälle alltmer har kommit att domineras av den dualistiska vänstra hjärnhalvan – med mindre kontakt med den högra, intuitiva hjärnhalvan – något som potentiellt kan få katastrofala följder.

Detaljer
  • Utgiven december 2023
  • Släppdatum 2023-12-01
  • Recensionsdatum 2023-12-12
  • 790 Sidor
  • ISBN: 9789189526839