Närda av samma längtan
När modernismen mötte den nya fysiken

Bengt Gustafsson

259:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven april 2024
 • Släppdatum 2024-04-17
 • Recensionsdatum 2024-05-01
 • 328 Sidor
 • 151x226
 • ISBN: 9789189732247
Närda av samma längtan, boundNärda av samma längtan, pocketNärda av samma längtan, ebookNärda av samma längtan, audiobook

I början av 1900-talet revolutionerades konsten och vetenskapen på samma gång. Modernismen som svepte genom litteraturen, musiken och bildkonsten sammanföll med den vetenskapliga omvälvning som kvantmekaniken och relativitetsteorin innebar. Gav tidsandan upphov till en längtan som närde både Einsteins, Woolfs, Picassos och Schönbergs arbeten?

I Bengt Gustafssons bok om en radikal brytningstid möter vi författare, fysiker, konstnärer, kompositörer och astronomer i färd med att frigöra sin skaparkraft från traditionens bindningar. Det nya pekade mot det okända. I försöken att fånga det i formler, ord, toner och bilder slogs en tillfällig bro över klyftan mellan kulturerna, den humanistiska och naturvetenskapliga, där pionjärernas vägar korsade varandra.

Detaljer
 • Utgiven april 2024
 • Släppdatum 2024-04-17
 • Recensionsdatum 2024-05-01
 • 328 Sidor
 • 151x226
 • ISBN: 9789189732247