Närda av samma längtan
När modernismen mötte den nya fysiken

Bengt Gustafsson

Kommer februari 2024.
Närda av samma längtan, boundNärda av samma längtan, pocketNärda av samma längtan, ebookNärda av samma längtan, audiobook

I början av 1900-talet revolutionerades konsten och vetenskapen på samma gång. Relativitetsteori, atonal musik, kubistisk konst och kvantmekanik – förlöste de varandra?

I Bengt Gustafssons flyhänta studie över en radikal brytningstid möter vi författare, fysiker, konstnärer, kompositörer och astronomer i färd med att frigöra sin skaparkraft från traditionens bindningar. Det nya pekade mot det okända. I försöken att fånga det i ord och bilder slogs en tillfällig bro över klyftan mellan kulturerna, den humanistiska och naturvetenskapliga, där pionjärernas vägar korsade varandra.

Detaljer
  • Utgiven februari 2024
  • Släppdatum 2024-04-17
  • Recensionsdatum 2024-05-01
  • ISBN: 9789189732247