Närda av samma längtan
När modernismen mötte ny fysik

Bengt Gustafsson

Kommer februari 2024.
Närda av samma längtan, boundNärda av samma längtan, pocketNärda av samma längtan, ebookNärda av samma längtan, audiobook

I början av 1900-talet revolutionerades konsten och vetenskapen på samma gång. Relativitetsteori, atonal musik, kubistisk konst och kvantmekanik – förlöste de varandra?

I Bengt Gustafssons flyhänta studie över en radikal brytningstid möter vi författare, fysiker, konstnärer, kompositörer och astronomer i färd med att frigöra sin skaparkraft från traditionens bindningar. Det nya pekade mot det okända. I försöken att fånga det i ord och bilder slogs en tillfällig bro över klyftan mellan kulturerna, den humanistiska och naturvetenskapliga, där pionjärernas vägar korsade varandra.

Detaljer
  • Utgiven februari 2024
  • Släppt 2024-02-26
  • Recenserad 2024-03-11
  • ISBN: 9789189732247