Einstein

Walter Isaacson

269:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven april 2024
 • Släppdatum 2024-04-24
 • Recensionsdatum 2024-05-08
 • 768 Sidor
 • Översättare: Roland Poirier Martinsson
 • 151x226
 • ISBN: 9789189526167
Einstein, boundEinstein, pocketEinstein, ebookEinstein, audiobook

Få andra vetenskapsmän har präglat den moderna vetenskapen lika mycket som Einstein. Under loppet av ett år publicerar han som ungt forskarsnille fyra vetenskapliga arbeten som ska komma att revolutionera både fysiken och matematiken.

Men berättelsen om Einsteins liv är också den om hur det var att leva som ung jude i Tyskland i början av förra seklet, ett land som Einstein skulle komma att lämna innan det var för sent. I det nya hemlandet USA etablerar sig Einstein både som en tung teoretiker och en populär praktiker och blir rådgivare i framtagningen av atombomben. 

Trots att han blev en av sin tids mest efterfrågade intellektuella, förblev Einstein en outsider som kom från ett land som låg i ruiner. Einstein blev något av en maskot och talesperson för hela det exiltyska forskarsamhället men kände sig aldrig riktigt hemma i någon av de identiteter som omgivningen tillskrev honom: amerikan, jude, Nobelpristagare.

Det här är berättelsen om en av våra största intellektuella personligheter, om hans resa från barndomen till ålderdomen, från läsningen av filosofen Kant till korrespondensen med Oppenheimer.

Detaljer
 • Utgiven april 2024
 • Släppdatum 2024-04-24
 • Recensionsdatum 2024-05-08
 • 768 Sidor
 • Översättare: Roland Poirier Martinsson
 • 151x226
 • ISBN: 9789189526167