I Media

Iwan Bolin-priset 2021 till Anna Schytt

Iwan Bolin-priset 2021 tilldelas redaktör Anna Schytt för framstående insatser för att kommunicera forskningens resultat och metod och därmed stimulera…