Allvarliga fel i många böcker med råd om kost och hälsa

Dagens Nyheter.

DAGENS NYHETER ”Många böcker om kost och hälsa innehåller så allvarliga felaktigheter att det kan påverka människors beteende och hälsa negativt. Vi föreslår att en oberoende aktör, som besitter en bred vetenskaplig kompetens och med uppgift att främja vetenskaplighet, granskar innehållet i böcker  som sägs vara grundade i forskning och vetenskap skriver fem medicinforskare.

Böcker

Sans