I Media

David Attenborough om Charles Darwin

Den legendariske programledaren i BBC:s naturprogram berättar om sin syn på Charles Darwin och på livets förunderliga skönhet och komplexitet.

Nick Bostrom talar om mänskligheten

NIck Bostrom är forskningschef på Future of Humanity Institute vid Oxfords universitet. Han har utsetts till en av världens mest inflytelserika tänkare av tidskriften Foreign Policy och forskar på frågor i tillämpad etik.

Lena Andersson om de intellektuellas svek

Med anledning av första numret av Sans skriver Lena Andersson i DN: ”Att den postkoloniala blicken på världen lätt blir nykolonial har länge varit tydligt. Ännu tydligare blev det när den nya tidskriften Sans med temat religiöst betingat kvinnoförtryck kom ut för ett par veckor sedan och möttes av de vanliga avfärdandena om islamofobi och främlingsfientlighet. En burka på omslaget räckte för att dra i gång de postkoloniala reflexerna.”

Helle Klein stämplar humanistisk idékritik som islamofobi

Helle Klein stämplar reflexmässigt Sans magasin som islamofobisk, enbart baserat på att omslaget föreställer en kvinna i burka. På sådana grunder torde de flesta nyhetsreportage från Afghanistan klassas som islamofobiska i Helle Kleins föreställningsvärld. Det skriver Sara Larsson och Christer Sturmark, redaktör och chefredaktör för tidskriften Sans.

Sans magasin och den nykoloniala beröringsskräcken

Om framtida idéhistoriker vänder blicken mot den svenska religionsdebattens livsfaser och mekanismer runt decennieskiftet 2010, kommer de att finna mycket av intresse i reaktionerna på det nyligen lanserade Sans magasin och dess temanummer om religion och könsförtryck. //Av Sara Larsson

Transhumanism som förenklad humanism

Eliezer Yudkowsky är matematiker och forskare på the Singularity Institute. I detta inlägg talar han om likheter och skillnader mellan humanism och transhumanism.