I Media

The Blair Hitch project

Christopher Hitchens, avliden den 15 dec 2011, debatterar med Tony Blair. Ämnet är: ”Is Religion A Force For Good In The World?”

Irshad Manji om dödshotet

Författaren Irshad Manji och politikern Tofik Dibi berättar i det nederländska tv-programmet Pauw & Witteman om debatten där Manji dödshotades.

David Attenborough om Charles Darwin

Den legendariske programledaren i BBC:s naturprogram berättar om sin syn på Charles Darwin och på livets förunderliga skönhet och komplexitet.

Nick Bostrom talar om mänskligheten

NIck Bostrom är forskningschef på Future of Humanity Institute vid Oxfords universitet. Han har utsetts till en av världens mest inflytelserika tänkare av tidskriften Foreign Policy och forskar på frågor i tillämpad etik.

Fotini Markopoulou talar om tid och rum

Fotini Markopoulou är doktor i teoretisk fysik och deltar i forskarvärldens försök att formulera en teori om quantum-gravitation. Här talar hon på ett tillgängligt sätt om problemen med att finna en sådan teori.

Carolyn Porco om den vetenskapliga metoden

Professor Carolyn Porco är astronom och fysiker, och leder Cassini-projektet som utforskat Saturnus månar. Hon talar om gud, den vetenskapliga metoden och hur vetenskap illustreras i Hollywood.

David Chalmers om medvetandet

David Chalmers är verksam vid Austrlian National University. Hans arbete har fokuserat huvudsakligen på medvetandefilosofi. Finns medvetandet? Innebär det att själen finns? Chalmers menar att det är en svårare fråga än vad vi ofta tror.