I Media

”Skarp och oväntat rolig”

Ingen tanke har varit för dum, låg eller bisarr för att prövas i Torbjörn Tännsjös tankeverkstad. Magnus Linton läser en memoar av den svenska filosofins enfant terrible.

Tännsjö blickar tillbaka

Mikael Österberg recenserar Torbjörn Tännsjös ”Vänsterdocenten” i tidningen SocialPolitik.

Kidnappningar – en lukrativ tillväxtindustri

Loretta Napoleonis författarskap rör sig i gränslandet mellan global politik, ekonomi och terrorism. I ”Kidnappningsindustrin” skildrar hon den största inkomstkällan…

Dagens Nyheter intervjuar Loretta Napoleoni

Hennes nära vän rekryterades av terrorgruppen Röda brigaderna på 1970-talet. Sedan dess har en fråga förföljt terrorexperten Loretta Napoleoni: Varför…