I Media

Det mest banala kan bli vår undergång

I ”Tänkande maskiner” kartlägger Olle Häggström den artificiella intelligensens möjligheter – och risker. Rasmus Fleischer läser en pedagogisk bok som,…

Manzoors pandemibok kan fördjupa debatten

I ”Pandemier!” utbildar Amina Manzoor pedagogiskt och personligt om pågående och tidigare pandemier. Ida Ölmedal hittar en ambitiös folkbildare som…