I Media

Samverkan för dumhet i Örebro

I Örebro finns ett dokument ingen kan förstå. Ingen kan förklara varför det behövs. Men att ifrågasätta varför det finns…

Anders Hansen i Vinter i P1

Anders Hansen berättar att forskning visar att hjärnan verkar vara uppbyggd av en mängd olika system som kan arbeta mer eller mindre oberoende av varandra och som till och med kan ha olika viljor. 

Filosofernas filosof hade en stark känsla för förnuftet

Skotske David Hume är humanitetens och känslornas stora filosof. Jonas Olson läser en ny bok om upplysningstänkaren som ansåg att vi människor är vänligt sinnade till våra medmänniskor och till samhället i stort. 

Ökat intresse för psykedeliska substanser inom psykiatrin

Efter 30 år på hyllan har psykedeliska substanser som LSD och psilocybin åter börjat intressera forskare. Författaren Michael Pollan menar att de kan omprogrammera hjärnan och hjälpa vid svåra psykiatriska tillstånd – om de används på rätt sätt.