I Media

Vetenskapens begränsningar

Hur starkt kan vi förlita oss på korrelation för att finna kausalsamband? Har läkemedelsföretag en tendens att ropa hej långt innan de kommit över bäcken? En artikel i tidskriften Wired beskriver den moderna medicinska vetenskapens begränsningar på ett tankeväckande sätt.

Människan är bitvis ett fuskbygge

Kritiken av den moderna evolutionsteorin har med åren blivit alltmer sofistikerad, senast i skepnad av den kreationistiska teorin om intelligent design. Men naturen är långt ifrån alltid intelligent formgiven, utan påfallande ofta slumpartad och slarvig. Se bara på människans munhåla – ett rent fuskbygge. Understreckare av Torbjörn Fagerström i SvD.