I Media

Filosofiska rummet: Våra gemenskaper

Tillsammans klarar vi krisen! Men vilka ingår i ”tillsammans” – och på vilka villkor? Det handlar om gemenskaper under press…

Ulf Danielsson – Tankar för dagen

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik, ledamot av Kungliga vetenskapsakademin och populärvetenskaplig författare. Hör honom i P1 Tankar för dagen.

De svåra prioriteringarna

Hypotetiskt, tillspetsat: bör vi offra ungas och kommande generationers framtida välfärd till förmån för dagens äldre och sjuka? Filosoferna Nils-Eric…

Anders Hansen i Vinter i P1

Anders Hansen berättar att forskning visar att hjärnan verkar vara uppbyggd av en mängd olika system som kan arbeta mer eller mindre oberoende av varandra och som till och med kan ha olika viljor.