I Media

Ett makthungrigt HR- Mats Alvesson

I veckans avsnitt får jag besök av forskaren och författaren som skapade rubriker i somras med sin debattartikel i Expressen,…

Kunskap som kan rädda världen

Vad kan vi veta och vilket slags kunskap krävs för att rädda världen? Filosofen och nationalekonomen Erik Angner hävdar att…

All världens problem

Det känns som att ekonomer var bättre förr. De jobbade för alla människors välstånd, de uppfann nya pengar och ville…

Förnuft och känsla i liberalismen

Vilken roll spelar erfarenheter, känslor och karaktärsdrag i den politiska filosofin? Gina Gustavsson, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, är…

Liberaler kan också ha känslor

Gina Gustavsson pratar om sin bok ”Det öppna sinnelaget – och dess fiender” med Mattias Svensson. Bland annat om liberalismens sanna väsen,…

Hur kan vi få ner matsvinnet?

Visste du att matproduktionen i världen står bakom en tredjedel av de globala utsläppen? Och visste du att en tredjedel…

Alla behövs i totalförsvaret

Jenny Deschamps-Berger jobbar på Försvarshögskolan med krisberedskap och totalförsvar. Ämnet försvarsvilja har lyfts en hel del under förra året sedan Rysslands…