I Media

Sprakande bild av människans natur

”Evolutionsteorin är numera ett oöverblickbart fält. Men två nyutkomna böcker gör pedagogiska försök att introducera ämnet för gemene man. Den…

How to Change Your Mind

Academy Award-winning filmmaker Alex Gibney and New York Times best-selling author Michael Pollan present this documentary series event in four…