I Media

Ett slag för pulversåsen

P1- MORGON: ”I boken ”Mat, myter och maskiner – industrimatens ärorika historia” kan vi läsa om ketchupens ursprung, hur glass kom till och varför vi har strösocker.”

Debatt om astrologi på Opinion Live

Vår förläggare Christer Sturmark i Opinion Live om varför astrologis ökning i sociala medier är ytterligare ett exempel på hur konspirationsteorier frodas på internet.

”Vetenskapen är inte immun mot sexism”

”Misstolkas forskning om könsskillnader? Ja, hävdar vetenskapsjournalisten och civilingenjören Angela Saini. I boken Underlägsen ifrågasätter hon hur forskningsstudier om biologiska…