Podd

I Fri Tankes egen podd möter Christer Sturmark, författare och bokförläggare, vår tids intellektuella i samtal om aktuella samhällsfrågor, litteratur och vetenskap. För dig som vill ta del av konversationer som formar idédebatten. Finns i din poddspelare! Även andra poddserier presenteras här.

Martin Ingvar: Tänkandets maskineri

#79

Kommer maskiner någonsin att bli medvetna och självmedvetna? Ja, det är alldeles uppenbart, säger Martin Ingvar, professor i integrativ medicin…

Martin Rees: Människans framtid

#65

Hur kan vi försäkra oss om att forskning och teknologi bidrar till en för människan gynnsam framtid utan katastrofala följder?…