Fritanke Fritanke
Kundvagn (0)
Till Kassan
Din kundvagn är tom
Meny

Existentiell salong: Vad är då en människa?

“Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.” – Första Moseboken 1:1
“Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” – Artikel 1 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
“Alla djur är jämlika men vissa är mer jämlika än andra”. George Orwells fras ur romanen Djurfarmen är en slående illustration av hur svårt det är att enas kring en gemensam definition av människans inneboende och okränkbara värde. Försök har gjorts genom historien men har ofta byggt på uteslutning av individer som inte tillhör den egna gruppen, baserat på nationell tillhörighet, religion, kön, etnicitet, sexualitet eller klass. Inte sällan klassas “de andra” som något väsensskilt från “oss”.
Existerar ett objektivt människovärde och vad betyder det i såna fall? Vad är skillnaden mellan en kristen och sekulär humanistisk uppfattning av människovärdet?
Definitionen av människovärdet väcker svåra etiska frågor. Vem bestämmer vad som är skyddsvärt och vilket tolkningsutrymme lämnar begreppet? Är det bara homo sapiens som ska inkluderas, om djur och maskiner har känslor borde inte även deras värde erkännas? Medicinens framsteg utmanar föreställningen om när människovärdet börjar och slutar – vilken rätt har vi att utföra aborter eller medverka till dödshjälp?
Människans värde definieras, regleras och skyddas politiskt i rättighetsdeklarationer som Storbritanniens Bill of Rights, den amerikanska självständighetsförklaringen och FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. Men är universella mänskliga rättigheter verkliga? Vilken empirisk grund har vi för dem?
Välkommen till årets sista existentiella salong om människovärdet.
I en polariserad tid blir det alltmer viktigt att kunna vara civiliserat oense. Därför har vi initierat den här samtalsserien med Joel Halldorf och Christer Sturmark, som representerar varsin livsåskådning: Kristendom respektive sekulär humanism.
Medverkande:
Joel Halldorf, författare, kulturskribent och docent i kyrkohistoria
Christer Sturmark, författare, bokförläggare och VD för vetenskapsförlaget Fri Tanke
Samtalet leds av Anna Lindman, journalist och författare.
Inspelat 5 november på Biograf Zita i Stockholm.

Kassa

Artiklar

Önskelista

Här är böckerna som ligger i din önskelista.

Anmäl din epostadress om du vill få uppdateringar och erbjudanden om de böcker som ligger i din önskelista. Vi lämnar aldrig ut din epostadress.
Din epostadresss är knuten till din önskelista så att du kan få uppdateringar och erbjudanden om böcker som ligger i här.
Jag är säker på att jag vill ta bort min epostadress

Meddelande

Meddelande text

Arbetar...