Språkets makt – en kväll om ordens betydelse för demokratin

 

“Det märkvärdiga med ord är att de betyder något.” Publicisten Bo Strömstedt fångade ordens förmåga att påverka. Men ord är inte statiska. De förändras över tid och kan betyda olika saker beroende på sammanhang och plats i tiden. Glidningar i innebörd sker ibland långsamt och organiskt men inte sällan medvetet och snabbt. Vi ser exempel på orwellskt nyspråk i Putins användning av begrepp som “frihet” och “nazist” eller Trumps omskrivningar av “kunskap”.

Språkpolitik har historiskt visat sig vara ett effektivt verktyg för att söndra och härska. Den tyska filologen Victor Klemperer beskrev tredje rikets ordbruk som “mycket små arsenikdoser: de sväljs helt obemärkt, de tycks inte ha någon verkan men efter ett tag verkar giftet ändå.”. Med sociala mediers genomslag har propagandan och desinformationen fått oöverblickbara konsekvenser.

Formas språket av samhället? Eller omvänt, formar språket samhället? Vem, eller vad, bestämmer ordens innebörd? Hur används språket som maktmedel? Går det att prata om ord som vapen?

Vi bjöd in delar av redaktionen för »Svenska begreppshistorier«, ett projekt initierat av Vitterhetsakademien för att bidra till en fördjupad förståelse av den historiska process där våra vardagliga och vetenskapliga begrepp tagit form, och Åsa Wikforss, språkfilosofen tillika ledamoten av Svenska Akademien för ett samtal om ordens makt, språkpolitik och desinformation.

För musiken under kvällen stod jazztrion Axel Mårdsjö, Daniel Fredriksson och Palle Sollinger.

Kvällen var ett samarbete med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award. Det är världens främsta hållbarhetspris som 2023 har temat “Fighting disinformation”. Finalisterna till årets pris tillkännagavs under kvällen. Läs mer här!

Medverkande:
Jonas Hansson, docent i idé- och lärdomshistoria, redaktör för »Svenska begreppshistorier«
Bo Lindberg, professor i idé- och lärdomshistoria, ledamot av Vitterhetsakademien och medverkande författare i »Svenska begreppshistorier«
Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria, ledamot av Vitterhetsakademien och medverkande författare i »Svenska begreppshistorier«
Charlotta Seiler Brylla, professor i tyska och medverkande författare i »Svenska begreppshistorier«
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, ledamot av Svenska Akademien och författare till böckerna »Därför demokrati« och »Alternativa fakta«

Moderator: Christer Sturmark, VD och bokförläggare Fri Tanke

Det här evenemanget har genomförts med stöd av Kulturrådet.

Om »Svenska begreppshistorier«
Begreppshistoria är en etablerad metod i humanistisk forskning och ligger till grund för en rad monumentala arbeten utomlands, men har inte ägnats något betydande samlingsverk i Sverige – förrän nu. »Svenska begreppshistorier« är ett initiativ från Vitterhetsakademien och bidrar till en ökad förståelse av den historiska process där våra vardagliga och vetenskapliga begrepp tagit form.

Böcker