Mörkret i oss
Pessismens och lidandets filosofi

Mara van der Lugt

Kommer augusti 2024.
Mörkret i oss, boundMörkret i oss, pocketMörkret i oss, ebookMörkret i oss, audiobook

I en tid som framhåller självhjälp, personlig utveckling och positivt tänkande utarbetar den här boken en etisk hållning som framhåller värdet av att med öppna ögon se tillvarons svårigheter och lidande.

Under sjuttonhundratalet och artonhundratalet var den europeiska filosofin inbegripen i en livlig debatt om hur en förment god och allsmäktig Gud kunde tillåta lidandet i världen. Mörkret i oss följer de två konkurrerande filosofiska traditioner som föddes ur de tidiga moderna diskussionerna om ondskans problem, och som på diametral olika sätt förhöll sig till frågor om tillvarons värde och lidandets realitet. I en illustrativ tillbakablick på en av de mest spännande perioderna i filosofins historia, med namn som Leibniz, Hume, Voltaire, Rousseau, Kant och Schopenhauer, visar Mara van der Lugt hur pessimismen kan återuppväckas som en källa till medkänsla, tröst och kanske till och med hopp.

Detaljer
  • Utgiven augusti 2024
  • Släppdatum 2024-08-07
  • Recensionsdatum 2024-08-21
  • Översättare: Amanda Svensson
  • ISBN: 9789189733619