Filosoferna
Det västerländska tänkandet sedan år 1900

Svante Nordin

Kommer januari 2023.
Filosoferna, boundFilosoferna, pocketFilosoferna, ebookFilosoferna, audiobook

De förmoderna kunskapsformerna förlorade sin ställning i och med naturvetenskapernas framväxt under 1600- och 1700-talet, och de historiska och filologiska vetenskapernas etablering under 1800-talet. Vid 1900-talets början har filosofin inte längre någon självklar plats i vetenskapernas ordning. Filosofernas nya frågeställningar kom i stor utsträckning att bestämmas av det dramatiska 1900-talets omvälvningar. 

I det första bandet av Filosoferna presenterar Svante Nordin de tänkare som svarade mot denna filosofins kris – de filosofer som i frågan om kunskapens och vetenskapernas grundvalar nödgades att inkludera frågan om filosofin själv. 

Detta är det första bandet i Svante Nordins svit över filosofins historia, som nu återutges tillsammans med seriens andra del. Med del tre och kommande del fyra fullföljer Nordin sitt på svensk botten ojämförliga bidrag till den stora filosofiska historieskrivningen.

Detaljer
  • Utgiven januari 2023
  • ISBN: 9789189526112