Filosoferna
Det västerländska tänkandet sedan år 1900

Svante Nordin

299:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven mars 2023
  • ISBN: 9789189526112
  • Utgiven mars 2023
  • ISBN: 9789189526433
Filosoferna, boundFilosoferna, pocketFilosoferna, ebookFilosoferna, audiobook

Vid 1900-talets början finns en utbredd uppfattning om att filosofin befinner sig i kris. De förmoderna kunskapsformerna har förlorat sin ställning och de kulturella framstegens och det vetenskapliga samarbetets tid ska snart sjunka ner i det första världskrigets skyttegravar. Men istället för att innebära en tillbakagång kom krisen att leda till en genomgripande omvärdering och pånyttfödelse av det västerländska tänkandet.

Svante Nordin berättar här om de filosofer som i konfrontation med det dramatiska 1900-talets omvälvningar grundlade århundradets nydanande tankeriktningar. Och som i frågan om kunskapens och vetenskapernas grundvalar också nödgades att inkludera frågan om filosofin själv.

Filosoferna: Det västerländska tänkandet sedan år 1900 är en enastående översikt av vår tids filosofi och belönades med Stora fackbokspriset 2011. Boken utgör det första bandet i Svante Nordins svit över filosofins historia.

 

»Filosoferna är en efterlängtad bok som bidrar till förståelsen av hela 1900-talet, med dess mörker och ljuspunkter. Den samtidsfilosofiskt nyfikne kan börja sin resa här, den redan påläste får ett efterlängtat historiskt sammanhang till idéerna.«
– Olof Åkerlund, Sydsvenskan

»Boken är unik i sitt slag, också internationellt, genom sin omfattning, detaljrikedom och breda språk- och traditionsurval.«
– Hans Ruin, Dagens Nyheter

Detaljer
  • Utgiven mars 2023
  • ISBN: 9789189526112
  • Utgiven mars 2023
  • ISBN: 9789189526433