Filosoferna
Den moderna världens födelse och det västerländska tänkandet 1776-1900

Svante Nordin

279:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven mars 2023
 • Släppdatum 2023-03-06
 • 884 Sidor
 • ISBN: 9789189526129
 • Utgiven mars 2023
 • ISBN: 9789189526440
Filosoferna, boundFilosoferna, pocketFilosoferna, ebookFilosoferna, audiobook

De filosofer som översköljdes av modernitetens första chockvåg försökte förstå, tolka och begreppsliggöra det moderna. De upplevde den amerikanska revolutionen 1776 och den franska 1789. De fick se hur den nya industriella och tekniska verkligheten, den globaliserade marknaden och vetenskapen förändrade den västerländska samhällsordningen i grunden. Och de fick anledning att fullständigt omvärdera allt som rörde livets utveckling, man och kvinna, historia och konst, gud och människa. 

Filosoferna: Den moderna världens födelse och det västerländska tänkandet 1776-1900 är berättelsen om de tänkare som inte bara försökte tolka världen, utan också förändra den. Med ojämförlig kringsyn och detaljrikedom skildrar Svante Nordin kampen om att formulera de nya tankeformerna och vokabulären som skulle komma att bestämma moderniseringens riktning och innebörd. Boken utgör det andra bandet i Nordins svit över filosofins historia.

Detaljer
 • Utgiven mars 2023
 • Släppdatum 2023-03-06
 • 884 Sidor
 • ISBN: 9789189526129
 • Utgiven mars 2023
 • ISBN: 9789189526440