Filosoferna
Den moderna världens födelse och det västerländska tänkandet 1776-1900

Svante Nordin

Kommer januari 2023.
Filosoferna, boundFilosoferna, pocketFilosoferna, ebookFilosoferna, audiobook

De tänkare som översköljdes av modernitetens första chockvåg försökte förstå, tolka och begreppsliggöra det moderna: De upplevde den amerikanska revolutionen 1776 och den franska 1789, de fick se hur den nya industriella och tekniska verkligheten, den globaliserade marknaden och vetenskapen förändrade människans villkor i grunden. Men de fick också anledning att fullständigt omvärdera allt som rörde livets utveckling: man och kvinna, gud, historia och konst. 

I det andra bandet av Filosoferna skildrar Svante Nordin kampen om att formulera de nya tankeformerna och vokabulären som skulle komma att bestämma moderniseringens riktning och innebörd.

Detta är det andra bandet i Svante Nordins svit över filosofins historia, som nu återutges tillsammans med seriens första del. Med del tre och kommande del fyra fullföljer Nordin sitt på svensk botten ojämförliga bidrag till den stora filosofiska historieskrivningen. 

Detaljer
  • Utgiven januari 2023
  • ISBN: 9789189526129