I Media

Kunskap som kan rädda världen

Vad kan vi veta och vilket slags kunskap krävs för att rädda världen? Filosofen och nationalekonomen Erik Angner hävdar att…

Bok i behov av redigering

Mats Alvesson, organisations- och ledningsforskare och professor vid University of Bath, och Stella Cizinsky, överläkare och verksamhetschef på hjärt- och…

All världens problem

Det känns som att ekonomer var bättre förr. De jobbade för alla människors välstånd, de uppfann nya pengar och ville…