I Media

Sant eller falskt? – Här avslöjas hälsomyterna

Vad är sant och vad är falskt bland hälsorönen? Det vet Maria Ahlsén, medicine doktor i fysiologi och biokemist och Jessica Norrbom; medicine doktor i fysiologi och molekylärbiolog som har skrivit boken ”Frisk utan fusk”.

Hippies i vägen för seriös LSD-forskning

Hippierörelsen förstörde för forskarna som ville använda psykedeliska droger i behandling av depression. Nu räcker det inte med framgångsrika vetenskapliga…

Filosofin åter till Svenska Akademien

Filosofen Åsa Wikforss ersätter i december Sara Danius som ledamot på stol sju i Svenska Akademien. Magnus Linton möter göteborgsdottern som gjort kunskap till sitt arbete, för ett samtal om just kunskapens vikt i en värld av tilltagande desinformation.