I Media

The year of living dyingly

The phrase “the year of living dyingly” occurs only once in Christopher Hitchens’s new memoir, Mortality, but it is strong…

Recension: Att dö

Not surprisingly, this book about a ”year lived dyingly” is not Hitchens at his muscular best. It has other virtues,…

Recension: Staying Power

Christopher Hitchens began his memoir, “Hitch-22,” on a note of grim amusement at finding himself described in a British National…

Recension: Att dö

This last sad and oddly inspiring book, Christopher Hitchens’s own pieces are shaped like a fugue; the theme is death,…

En unik röst in i det sista

Hitchens var en genuin grafoman som vid sidan sin vittgående journalistik, publicerade ett tjugotal böcker, däribland den extremt kontroversiella Du…

Recension: Dawkins synar sina egna åsikter

”Det är spännande att följa hans (Richard Dawkins) berättelse, från barnaåren i det brittiska koloniala Afrika, över skolgången vid internatskolorna…

Recension

”Jim Baggotts populärvetenskapliga bok Higgspartikeln är inte precis lättläst i alla sina detaljer, men jag fann att verkligt avgörande begrepp…