I Media

”Skulden läggs på kvinnorna själva”

I förorten har det vuxit fram radikala kvinnogrupperingar som anser att frihet består i att hålla sig borta från västerländska normer, skriver Hanna Gadban.

Recension: Den svåra konsten att leva

”…[D]en bjuder på både god och underhållande, tvärkulturell folkbildning, och Ellerviks historier blir mer spännande ju närmare samtiden han kommer.”,…

Lindring för lidande

”Nils Uddenbergs medicinhistoria är ett inspirerat verk besjälat av sin upphovsmans pedagogiska vilja att följa människan genom hälsa och sjukdom…

Hanna Gadban: Jag var en nyttig idiot

I sin första kolumn för SvD berättar författaren om tidigare misstag i sociala medier. Det är också en uppmaning till eftertanke före ett ”like” på Facebook.