I Media

Människans dumhet är den eviga gåtan

”Upphettning” är en studie av klimatförnekelse som politisk rörelse. Ulrika Kärnborg läser en bok om demokratin hon längtat länge efter.