Mårten Wikforss

Mårten Wikforss

Mårten Wikforss är fristående kommunikationsrådgivare med ett mångårigt förflutet som kommunikationschef på AB Volvo, bland annat i rollen som informationsdirektör. Han är utbildad journalist, med fil. kand i statskunskap och historia och en master från Columbia University, New York. 

Sans Magasin

I Media