Idésalong: Medvetandet, människan och maskinen

Vår medvetna upplevelse är den mest fundamentala företeelsen i livet. Men vad är egentligen medvetandet? Alla människor har också en stark upplevelse av ett jag, men tänk om jaget bara är en illusion? Sedan 1700-talet har vetenskapen försökt förklara “spöket i maskinen” men trots det har forskningen inte lyckats finna någon lösning på frågan om medvetandets uppkomst och natur.

Kan medvetandet förklaras inom ramen för det nuvarande naturvetenskapliga paradigmet och fysiken, eller behövs det något nytt? Är panpsykismen eller kvantfysiken förklaringsmodeller som kan ge oss ett nytt perspektiv på medvetandet?

Kommer vi att kunna skapa artificiell intelligens och medvetna maskiner och vad skulle det i så fall få för konsekvenser?

Vad händer om vi lyckas skapa en maskin som övertrumfar mänsklig allmänintelligens?

Salongen är ett samarbete mellan bokförlaget Fri Tanke och reklambyrån TBWA.

Medverkande:
Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, författare och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, författare och ledamot i Svenska Akademien och Kungliga Vetenskapsakademien

Christer Sturmark, fil kand. i teoretisk datavetenskap, författare och bokförläggare.

Moderator: Anna Lindman, journalist och författare

Datum: Måndagen den 14 november
Tid: 18:00
Plats: TBWA, Slupskjulsvägen 19, Skeppsholmen

Böcker