Video

Fördjupa dig i vår tids stora frågor – från banbrytande ny forskning till etiska dilemman och politikens nya skiljelinjer. Ta del av våra samtalsserier, tidlösa konversationer med Sveriges och världens främsta tänkare.

Pi-samtal: Kan kärnenergin rädda klimatet?

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Vi har gått in i en ny geologisk tidsålder, antropocen, där förändringarna i klimatet på jorden inte är naturliga utan orsakade av människan. FN:s klimatpanel, IPCC, menar i en rapport från förra året att vi har ett decennium på oss att stävja en katastrofal utveckling. Jorden klarar 1,5 graders temperaturhöjning till 2100. Mer än så och konsekvenserna är fatala.

Vetenskapslunch: Var går gränsen mellan verklighet och fiktion?

Videoinspelning. Fejknyheter, myter och desinformation har bidragit till att göra gränsen mellan verklighet och fiktion suddig. Allt är nästan möjligt i postsanningens tid. Tekniken deepfake, som använder maskininlärning för att generera falska bilder och videos, är nästa steg i utvecklingen mot ett medieflöde vars äkthet blir allt svårare för en lekman att bedöma.