All makt åt folket

Ludvig Beckman

Kommer September 2021.

Hade den uppeldade folkmassan principiell rätt att äntra byggnaden när de stormade Kapitolium i Washington januari 2021? 

Från höger och vänster framträder just nu rörelser i hela världen som anser sig tala för folket. Att all politisk makt utgår från folket kallas med ett hävdvunnet uttryck folksuveränitet och ligger till grund för en rad demokratier. Men vilka är ”folket” i demokratin?

En paradoxal situation har uppstått där föreställningen om det suveräna folket underblåser kritiken mot det sätt som demokratin, folkstyret, är organiserad. Så hur kan och bör vi förstå detta demokratins löfte om att makten utgår från folket?

All makt åt folket ger läsaren ögonöppnande perspektiv och redskap för att självkritiskt granska våra förutfattade meningar om

Detaljer
  • Utgiven September 2021
  • ISBN: 9789189139480