Värdet av värdegrunder

Andreas Jansson, Martin Blom, Mats Alvesson

Kommer September 2021.

Under de senaste tjugo åren har allt fler chefer och medarbetare i svenska organisationer börjat svänga sig med ordet värdegrund. Detta huvudsakligen svenska begrepp har blivit lika vanligt som gratis kaffe på arbetsplatser runt om i landet. Men värdegrundsarbete är inte oproblematiskt. Det leder inte bara, om ens överhuvudtaget, till positiva effekter. 

Hur kan vi förstå detta fenomen och hur kan vi arbeta med styrning och ledning av organisationer på genomtänkta och realistiska vis? 

Författarna till Värdet av värdegrunder vill med casestudier och praktiska reflektioner bidra till att minska risken att organisationer ägnar sig åt storskaliga och pretentiösa projekt som gör ledningar, stabsfolk och konsulter nöjda men som, på gott och ont, inte gör någon större skillnad för verksamheten i vardagen. Många värdegrundsarbeten är i riskzonen.

Detaljer
  • Utgiven September 2021
  • ISBN: 9789189139671