I Media

Är Gud nödvändig för moralen?

Debatt mellan Shelly Kagan och William Lane Craig. ”Kan vi verkligen vara goda utan Gud?” Yale-filosofen Dr Shelly Kagan försvarar idén om gudlös moral i en debatt med Dr Craig som ifrågasätter grunden för många åsikter som hålls i dag.

Pale Blue Dot

Missa inte denna animering av Carl Sagans Pale Blue Dot. Vetenskaplig poesi i upplysningens anda.

Att växa upp i en kult där pappa var ledare

Missa inte detta TEDx-föredrag av Linda Murphrey, dotter till Jack Hyles. Hyles var pastor på First Baptist Church i Hammond och byggde upp en stor rörelse, en tid under 90-talet var First Baptist förmodligen den största baptistkyrkan i Amerika. Och enligt Linda och många andra var kyrkan en kult.

Ett öppet sinne

En titt på några klassiska tankefel som kan få människor med vidskepliga övertygelser att kategorisera andra som mindre öppna för nya intryck, fakta och idéer.

Ateister om religion, vetenskap och moral (The Point)

Kan vi bevisa att det inte finns någon Gud? Är det vettigt att sätta likhetstecken mellan religion och vetenskap? Har teister monopol på moral eller är sekulär moral överlägsen? Gjorde Richard Dawkins rätt i att påpeka de religiösa övertygelsen hos den republikanska presidentkandidaten Mitt Romney?

Klassisk tv-debatt om Life of Brian

Denna debatt hölls i BBC-programmet ”Friday Night, Saturday Morning”, 9: e november 1979.

Tim Rice leder denna diskussion om, den då nya, filmen Life of Brian av Monty Python. Filmen förbjöds på flera ställen och orsakade protester över hela världen med anklagelser om att den var hädiskt. I debatten representeras denna hållning av Malcolm Muggeridge och Mervyn Stockwood (dåvarande biskopen av Southwark).

Går förnuft och kreationism ihop?

Går förnuft och kreationism någonsin ihop? Vilka skäl ger kreationister för sin tro? Genie Scott undersöker kreationismens begreppsförvirring.

Belief in God: Prohibitive or Liberating

Denna diskussion hölls på Australian National University, ANU, Canberra i April 2012. Samtalets rubrik är Belief in God: Prohibitive or Liberating och utifrån detta diskuterar Dr Lawrence Krauss och Uthman Badar relaterade frågor.

Frågestund med Dawkins

The Stream, ett program i TV-kanalen Al Jazeera, höll i dagarna frågestund med evolutionsbiologen och vetenskapspedagogen Richard Dawkins. Utgångspunkten för frågorna är Dawkins passionerade engagemang emot kreationism och intelligent design.

The Four ”Horsemen” 2.0

Detta samtal hölls i mitten av april vid A Celebration of Reason – 2012 Global Atheist Convention, i Melbourne. Vi ser ‪Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris & Ayaan Hirsi Ali‬.

Om döden och nuet

Sam Harris talar på årets Global Atheist Convention i Melbourne om hur icketro inte är tröstande på samma sätt som religiös tro och hur detta går att hantera. Resonemanget handlar om nuet och medvetandet.

Finns det en yttersta verklighet?

Rundabordssamtal med fysikprofessor Mark Alford, psykologiprofessor Stuart Hameroff, fysikprofessor Menas Kakatos och professorn i neurobiologi Stuart Firestein. Moderator är Depaak Chopra (!).