Lisbeth Sachs

Lisbeth Sachs

Lisbeth Sachs är medicinsk antropolog och författare. Hon har varit knuten till Karolinska institutet och Linköpings universitet och forskat kring hälsofrågor och kultur.

Lisbeth Sachs har i många år forskat på hur människor kan påverka kroppens reaktioner vid sjukdom. Hennes forskning kretsar kring hur ord, tankar och känslor påverkar välbefinnande, hälsa och sjukdom.

Böcker

Sans Magasin