Från Hamlet till pandemier
Genom antropologens blick

Lisbeth Sachs

259:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven februari 2024
  • Släppdatum 2024-02-19
  • Recensionsdatum 2023-03-04
  • 272 Sidor
  • ISBN: 9789189733930
Från Hamlet till pandemier, boundFrån Hamlet till pandemier, pocketFrån Hamlet till pandemier, ebookFrån Hamlet till pandemier, audiobook

Kan vi i vår hastigt föränderliga tid utforma en sann berättelse om vilka vi är? Den som försöker besvara en sådan fråga blir snabbt till en gåta inför sig själv.

I Från Hamlet till pandemier tar socialantropologen Lisbeth Sachs med läsaren på en resa genom andra kulturers synsätt på existentiellt avgörande frågor om sjukdom, liv och hälsa. Hon visar hur mötet med det främmande kan förskjuta våra reducerande föreställningar om det normala och avvikande, det rationella och irrationella. Med blicken fäst bortom dessa stelnade tankemönster hittar Sachs ett sätt att fånga vår komplexa och skiftande värld. Essäerna är speglar som får det invanda och bekanta att framstå som exotiskt och spännande och de hjälper oss vidare i sökandet efter svaret på frågan om vilka vi är.

Detaljer
  • Utgiven februari 2024
  • Släppdatum 2024-02-19
  • Recensionsdatum 2023-03-04
  • 272 Sidor
  • ISBN: 9789189733930