Konsten att tänka klart

Douglas Hofstadter, Christer Sturmark

Kommer September 2021.

I en värld där fenomen som populism, vetenskapsförakt och pseudofilosofiska idéer breder ut sig är det viktigt att skydda sig mot det falska och ogrundade. Men hur ska den som vill låta sig vägledas av sanning och vetenskap gå tillväga rent praktiskt?

I boken Konsten att tänka klart presenterar Christer Sturmark och Douglas Hofstadter en uppsättning enkla tankeverktyg för alla som vill bemästra konsten att tänka klart och få en djupare förståelse för sanning, vetenskap, förnuft och moral. Boken erbjuder också en inblick i skenande samhällsproblem som extremism och fundamentalism och ger förslag på hur vi kan återuppväcka upplysningstraditionens ideal. 

Sturmark och Hofstadter uttrycker en stark tro på människan, samtidigt som de går hårt åt samtidens intellektuella tankelättja och alla de som tenderar att halka sig fram till slutsatser. Tillsammans slår de ett slag för att vi i det 21:a århundradet behöver tro på förnuftet och den klara tanken mer än någonsin. 

Boken är ett samarbete mellan Christer Sturmark och Douglas Hofstadter, författare till kultboken Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid (1979) som flätar samman matematik, konst och musik med logik, medvetandefilosofi och datavetenskap. Konsten att tänka klart kan läsas som en uppföljare till Sturmarks förra bok Upplysning i det 21:a århundradet.

Detaljer
  • Utgiven September 2021
  • ISBN: 9789189139794