I Media

Arvet av ett trauma

Går effekterna av kollektiv traumatisering i arv? Med utgångspunkt från sin egen släkthistoria utforskar distriktsläkaren Klaus Stein detta. Stein, som…

Den omhuldade islamisten

Denna bok kan mycket väl vara den viktigaste i sitt slag som publicerats i Sverige, på grund av dess mängd…