Efter antibiotika
Om smitta i en ny tid

Nik Brown, Henrik Loodin, Lars Nordgren, Katarina Hedin, Jonas Wrigstad, Maria Wemrell, Anna Tunlid, Raquel Perez Vicente, Linda Nyberg Alamaa, Juan Merlo, Cecilia Lenander, Rachel Irwin, Kristofer Hansson, Stinne Glasdam, Fredrik Brounéus, Daniel Persson

:-159:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven 2021
  • 118 Sidor
  • ISBN: 9789189139954
  • Utgiven Februari 2021
  • ISBN: 9789180201322
Efter antibiotika, boundEfter antibiotika, pocketEfter antibiotika, ebookEfter antibiotika, audiobook

Antibiotikaresistens väcker vår oro. Det är inte konstigt – varje år dör hundratusentals människor runt om i världen på grund av infektioner av resistenta bakterier, och problemet växer. Är vi på väg mot en värld utan verksam antibiotika? Vad skulle en sådan postantibiotisk framtid i så fall innebära för mänskligheten? 

I denna tvärvetenskapliga antologi diskuterar forskare med olika inriktningar människans sätt att förhålla sig till antibiotika. Med utgångspunkt i frågor som rör medicin, politik, kultur, kommunikation och arkitektur utforskar de antibiotikans historiska, sociala, ekonomiska och politiska dimensioner. Tillsammans visar de möjliga vägar till en levbar framtid som präglas av en mer hållbar relation till läkemedel, bakterier och socialt liv. 

Boken ges ut i samarbete med Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet och den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet.

 

Detaljer
  • Utgiven 2021
  • 118 Sidor
  • ISBN: 9789189139954
  • Utgiven Februari 2021
  • ISBN: 9789180201322