Nik Brown

Nik Brown

Nik Brown är professor i Science and Technology Studies (STS) vid University of York, Storbritannien. Hans forskning handlar om biopolitiska perspektiv på modern biomedicin.

Böcker