Linda Nyberg Alamaa

Linda Nyberg Alamaa

Linda Nyberg Alamaa är statsvetare och verksam vid Lunds Universitet. Hennes forskning rör frågor om offentlig förvaltning, politisk styrning och EU.

Böcker