Jonas Wrigstad

Jonas Wrigstad

Jonas Wrigstad är läkare och forskare. Han har mångårig erfarenhet som specialist i anestesi och intensivvård, med flera utlandsuppdrag i tjänsten. Hans forskning handlar främst om patientsäkerhet.

Böcker