Daniel Persson

Daniel Persson

Daniel Persson är praktiserande arkitekt och arbetar med deltagandeprocesser, som undersöker människors och samhällens samspel med den fysiska miljön.

Böcker

Sans Magasin