Henrik Loodin

Henrik Loodin

Henrik Loodin är sociolog med inriktning medicinsk sociologi, vid Lunds universitet. Han forskar om hälso- och sjukvårdens förändrade förutsättningar samt om hur hälsa tar sig olika uttryck i samhället.

Böcker

Sans Magasin