Cecilia Lenander

Cecilia Lenander

Cecilia Lenander har många års erfarenhet som apotekare, framför allt med fokus på äldres läkemedelsanvändning. Hennes forskning har främst handlat om hur äldre personers användning av läkemedel kan förbättras.

Böcker