Kristofer Hansson

Kristofer Hansson

Kristofer Hansson är etnolog och arbetar som lektor vid Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet. Hans forskning handlar om vad kriser är, och vad de gör med människors syn på sig själva och på framtiden.

Böcker

I Media