Lars Nordgren

Lars Nordgren

Lars Nordgren är forskare vid Lunds universitet med inriktning på organisering av hälso- och sjukvård, speciellt mot marknadsmekanismer och matchning. Han är ekonomie doktor, docent i tjänstevetenskap och har en bakgrund som sjukhusdirektör.

Böcker