Katarina Hedin

Katarina Hedin

Katarina Hedin är läkare samt docent i allmänmedicin vid Lunds universitet. Hennes forskningsområde är infektioner i primärvård och rationell antibiotikaanvändning.

Böcker