Metamodernism

Jonathan Rowson

179:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven februari 2023
  • Översättare: Michael Larsson
  • ISBN: 9789189526136
  • Utgiven 2023
  • ISBN: 9789189526464
Metamodernism, boundMetamodernism, pocketMetamodernism, ebookMetamodernism, audiobook

Det gångna decenniets kulturella, ekologiska och teknologiska utveckling har hastigt undergrävt vår förmåga att förstå samtiden. Den upplevelse av framsteg som kännetecknat moderniteten har gått förlorad i ett brus av desinformation, klimat- katastrofer och politiska motsättningar. Och den postmoderna kritiken av moderniteten har hamnat i en återvändsgränd.

Metamodernism är filosofen Jonathan Rowsons introduktion till en ny teoribildning bortom postmodernismen. I en tid av ekologiska, sociala och institutionella kriser, där en värld är döende och en annan försöker bli till, erbjuder metamodernismen en väg mot ett nytt språk för vår tid, för vilka vi är och hur vi skulle kunna leva.

Detaljer
  • Utgiven februari 2023
  • Översättare: Michael Larsson
  • ISBN: 9789189526136
  • Utgiven 2023
  • ISBN: 9789189526464